Update: 28.02.2022
🎉Marea extragere pentru premiile oferite de Race Kids impreuna cu Nestle si Difrax a avut loc! Multumim pentru participare!
Ramaneti alaturi de noi, in curand pregatim noi surprize! 🔥
Felicitari celor 9 castigatori:
1. Rus Claudia
2. Cristina Barta
2. Cristina Rus
4. Daniela Budau
5. Sanziana Elisei
6. Tabita Lucaci
7. Elena Paslaru
8. Mihaela Roventa

9. Adelina Capatina

Pentru informatii suplimentare privind extragerea ne puteti contacta telefonic la 0735 553 108, WhatsApp 0735 553 110 sau pe email contact@racekids.ro.

Va asteptam la urmatoarele concursuri Race Kids!

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “TOMBOLA RACE KIDS – FEBRUARIE LUNA IUBIRII”

Actualizat la 01.02.2022

DESCARCA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

TOTAL RACE KIDS SRL – VINERI – 28.01.2022

(perioada: 01.02.2022 – 27.02.2022)

  1. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul Campaniei promotionale Tombola Race Kids –  Februarie Luna Iubirii”, (denumita in continuare “Campania”) este TOTAL RACE KIDS SRL („Organizatorul), cu sediul in Romania, Bulevardul Uverturii  nr. 69A,  060933 , Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/16752/2018, cod fiscal RO 40190184.

  1. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei, si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul www.racekids.ro/regulamente sau printr-o solicitare scrisa la adresa Organizatorului din Bulevardul Uverturii  nr. 69A, sector 6, 060933, Bucuresti.

2.3 Participantii in prezenta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament.

2.4 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe pagina www.racekids.ro/regulamente, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, exclusiv in mediul online pe magazinul online Race Kids (www.racekids.ro) in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2 Campania se desfasoara in perioada 01.02.2022, ora 12:00:01 – 27.02.2022, ora 23:59:59

  1. SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

4.2 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

4.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :

(i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 4.1;

(ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

(iii) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.3. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorului desemnati.

4.5 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

4.6 Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

4.7 Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare abilitate, Organizatorul urmand sa informeze respectivul Participant cu privire la aceasta decizie.

  1. SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1 Conditii si modalitati de inscriere in Campanie

5.2 Pentru inscrierea in cadrul Campaniei, Participantii trebuie:

  • sa indeplineasca conditiile de participare conform prezentului Regulament, Sectiunea 4;
  • sa isi creeze cont sau sa se logheze pe racekids.ro (in cazul in care au deja un cont de utilizator);
  • sa plaseze o comanda de produse de minim 49 lei pe magazinul online Race Kids (racekids.ro), in perioada Campaniei 01.02.2022, ora 12:00:01 – 27.02.2019, ora 23:59:59
  • in urma livrarii comenzii va fi inscris automat in cadrul Campaniei
  • marea extragere va avea loc in data de 28.02.2022 ora 10:30:00.

5.3 Pentru fiecare comanda de minim 49 lei clientul va fi inscris automat in Campanie.

5.4 Validarea inscrierilor

Pentru a putea fi declarate valide, inregistrarile trebuie sa:

– respecte toate conditiile din Sectiunea 4 si din Sectiunea 5;

– fie efectuate doar in perioada desfasurarii Campaniei: 01.02.2022, ora 12:00:01 – 27.02.2022, ora 23:59:59, pe pagina magazinului online www.racekids.ro .

– contina materiale incarcate care sa respecte tema Campaniei.

  1. SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1 In cadrul Campaniei vor fi acordate 9 premii constant in 4 produse fiecare in  valoare de 75.98 lei TVA inclus. Premiile sunt urmatoarele:

3 x Pachet Love      
* 1 buc x biberon anticolici I love you!
* 1 buc x mancare bebelusi Nestlé Pyjamapapje 6-36 luni, aroma Vanilie
* 1 buc x mancare bebelusi Nestlé Pyjamapapje 6-36 luni, aroma Banane
* 1 buc x mancare bebelusi Nestlé Pyjamapapje 6-36 luni, aroma Biscuite.

3 x Pachet Miffi Orange   
* 1 buc x biberon anticolici Miffy Orange
* 1 buc x mancare bebelusi Nestlé Pyjamapapje 6-36 luni, aroma Vanilie
* 1 buc x mancare bebelusi Nestlé Pyjamapapje 6-36 luni, aroma Banane
* 1 buc x mancare bebelusi Nestlé Pyjamapapje 6-36 luni, aroma Biscuite.

3 x Pachet Miffi Blue        
* 1 buc x biberon anticolici Miffy Blue
* 1 buc x mancare bebelusi Nestlé Pyjamapapje 6-36 luni, aroma Vanilie
* 1 buc x mancare bebelusi Nestlé Pyjamapapje 6-36 luni, aroma Banane
* 1 buc x mancare bebelusi Nestlé Pyjamapapje 6-36 luni, aroma Biscuite.

6.2 Valoarea totala comerciala a premiilor este de 683.82 LEI, TVA inclus.

6.3 Castigatorul premiului oferit  in cadrul Campaniei nu are posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiului castigat.

VII. SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1 Premiul se acorda prin tragere la sorti,in data de 28.02.2022 ora 10:30:00 si va fi anuntat pe Facebook si magazinul online in data de 28.02.2019 , la ora 12:00.

Tragerea la sorti pentru premiul din cadrul Campaniei „Tombola Race Kids – Februarie Luna Iubirii” se va efectua prin intermediul website-ului https://random.org.

In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:

– 9 castigatori si trei rezerve. Premiul Campaniei va fi acordate castigatorului in urma procesului de validare descris in Sectiunea 8 a prezentului Regulament.